Deutsche heilige Messe / Německá mše svatá

12.10.2014 20:45

 

   Heilige Messe in der deutschen Sprache

Am 19. Oktober 2014, konkret um 14 Uhr in der Kirche Johannes des Täufers in Hultschin, findet die heilige Messe in deutscher Sprache statt. Sie wird vom Pater Mgr. Jiří Marek Kotrba zelebriert werden. Wir erinnern uns diesmal an die die heilige Hedwig, die Patronin von allen Deutschen in Schlesien und Berlin sowie in der Ostrau-Troppauer Diözese. Nicht zuletzt erinnern uns auch auf Exulanten und Verloben. Sie können sich auf das Auftreten des Violinquartetts 4ever freuen. Nach der Messe wird im Schlosssaal ein Konzert vorbereitet werden.

 

   Mše svatá v německém jazyce
 

Dne 19. října 2014, konkrétně ve 14 hodin v prostorách kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně, se koná slavnostní mše svatá v německém jazyce. Ta bude celebrována páterem Mgr. Jiřím Markem Kotrbou. Tentokrát si připomeneme výročí svaté Hedviky, patronky všech Němců žijících ve Slezsku či Berlíně, stejně jako v ostravsko-opavské diecézi. V neposlední řadě si vzpomeneme také na exulanty a zasnoubené. Můžete se těšit na vystoupení houslového kvarteta skupiny 4ever. Po mši svaté bude bude v zámeckém sále připraven koncert.