Projekt  Halloradio Hultschin

Halloradio Hultschin ist ein unikales Medienprojekt des Begegnungszentrums in Hultschin. Es handelt sich um ein Informationsportal eines Radios, das auch online sendet. Das Halloradio Hultschin stellt etwas dar, was in der ganzen Welt keine Analogie hat. Es geht nämlich um das einzige deutsch-tschechischen Radio, das gleichzeitig in zwei verschiedenen Sprachen sendet. Es gewinnt viele Zuhörer nicht nur in Tschechien, sondern auch in Deutschland, Frankreich, Polen oder Russland.

Seine Sendung wurde im Jahre 2008 gestartet. Dank der finanziellen Unterstützung der Botschaft der BRD in Prag und der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien wird es gelungen, sein Funktionieren zu betreiben. Mit ein paar Pausen sendete es ganz regelmäßig. Derzeit wird es alles vorbereitet, um sein Funktionieren zu erneuern.

 

Ziele des Halloradios Hultschin

Mit Hilfe durch dieses Projekt können die Mitglieder des BGZs in Hultschin ihre Tätigkeit per Internet präsentieren. Die Zuhörer können also mit wichtigen Ereignissen, Veranstaltungen, Plänen und Ideen bekannt werden. Ziel des Radios ist die deutsche Kultur im Hultschiner Ländchen zu unterstützen, mit unterhaltsamen Formen die deutsche Sprache zu lernen und nicht zuletzt auch gute deutsch-tschechische Beziehungen zu entwickeln.

 

Halloradio je unikátní mediální projekt setkávacího centra v Hlučíně. Jedná se o informační portál rádia, které vysílá rovněž online. Halloradio Hlučín představuje něco, co nemá v celém světě obdoby. Jedná se totiž o jediné česko-německé rádio, které vysílá současně ve dvou odlišných jazycích. Díky tomu získává mnoho posluchačů nejen v Česku, ale také v Německu, Francii, Polsku a Rusku.

Jeho vysílání bylo odstartováno v roce 2008. Díky finančním dotacím ze strany velvyslanectví SRN v Praze a Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se daří provozovat jeho fungování. Až na pár nevynucených přestávek vysílá Halloradio zcela pravidelně. V současnosti se vše připravuje proto, aby byla opětovně obnovena jeho činnost.

 

Cíle Halloradio Hlučín

Prostřednictvím tohoto projektu mohou členové setkávacího centra v Hlučíně prezentovat svou činnost po internetu. Posluchači se tak mohou obeznámit s důležitými událostmi, akcemi, plány nebo nápady. Cílem rádia je podporovat německou kulturu na území Hlučínska, zábavnou formou učit německý jazyk a v neposlední řadě rozvíjet dobré česko-německé vztahy.