Projekt  Halloradio Hultschin

Halloradio Hultschin ist ein unikales Medienprojekt des Begegnungszentrums in Hultschin. Es handelt sich um ein Informationsportal eines Radios, das online sendet. Das Halloradio Hultschin stellt etwas dar, was in der ganzen Welt keine Analogie hat. Es geht nämlich um das einzige deutsch-tschechischen Radio, das gleichzeitig in zwei verschiedenen Sprachen sendet. Es gewinnt viele Zuhörer nicht nur in Tschechien, sondern auch in Deutschland, Frankreich, Schlesien Polen oder Russland, sogar in Amerika.

Seine Sendung wurde im Jahre 2008 ohne jeglicher Finanziellen Unterstützung, nur die Begeisterung von 5  Leuten gestartet. Dank der späteren finanziellen Hilfe der Botschaft der BRD in Prag  wird es gelungen, seine Existenz besser   zu betreiben. Ausser ein paar unerwartenen Pausen (Heckerattacke)sendet es ganz regelmäßig. Derzeit sendet  ganz normal 24 Stunden rund um die Uhr. 

 

Ziele des Halloradios Hultschin

Mit Hilfe durch dieses Projekt können die Mitglieder des BGZs in Hultschin ihre Tätigkeit per Internet präsentieren. Die Zuhörer können also mit wichtigen Ereignissen, Veranstaltungen, Plänen und Ideen bekannt werden. Ziel des Radios ist die deutsche Kultur im Hultschiner Ländchen zu unterstützen, mit unterhaltsamen Formen die deutsche Sprache zu lernen und nicht zuletzt auch gute deutsch-tschechische Beziehungen zu entwickeln.

 

Halloradio je unikátní mediální projekt setkávacího centra v Hlučíně. Jedná se o informační portál rádia, které vysílá rovněž online. Halloradio Hlučín představuje něco, co nemá v celém světě obdoby. Jedná se totiž o jediné česko-německé rádio, které vysílá současně ve dvou odlišných jazycích. Díky tomu získává mnoho posluchačů nejen v Česku, ale také v Německu, Francii, Polsku a Rusku a dokonce v Americe, kde si nás našli na internetu   naši rodáci z Hlučínska 

Vlastní vysílání bylo odstartováno v roce 2008, takříkajíc na koleně, se zapujčenou technikou. Díky až pozdějším finančním dotacím ( na technický provoz a poplatky OSA, web internet aj.) od velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze  se daří provozovat jeho fungování. Až na pár nečekaných  přestávek (napadení Hekry) vysílá Halloradio zcela pravidelně 24 hodin denně.

 

Cíle Halloradio Hlučín

Prostřednictvím tohoto projektu mohou členové setkávacího centra v Hlučíně prezentovat svou činnost po internetu. Posluchači se tak mohou obeznámit s důležitými událostmi, a aktivitami německé menšiny  Cílem rádia je podporovat německou kulturu na území Hlučínska, zábavnou formou učit německý jazyk a v neposlední řadě rozvíjet dobré česko-německé vztahy.