Allgemein / Obecně

 

Herzlich willkommen auf der offiziellen Website des BGZs in Hultschin und des Internetprojekts "Halloradio Hultschin"

    

Srdečně vítáme na oficiální webové stránce setkávacího centra v Hlučíně a internetového projektu "Halloradio Hlučín"

Das Halloradio Hultschin ist erneut da und wird schon bald wieder senden, sobald die Probleme mit den Bedingungen für Internetradios zu Ende bringen. Falls Sie das Interesse für das Zuhören unseres Radios haben werden, gehen sie in die Rubrik "Online" über, finden Sie den Verweis "Live / Živé vysílání" und clicken Sie auf die Ikone mit dem Text "Radio starten".

 

Herzlich grüßen wir alle treue Zuhörer und Freunde unseres Radios, auch  Internetfreaks und nicht zuletzt alle diejenige, die sich an unseren Aktivitäten im BGZ beteiligen könnten und die uns bei der Realisation von Projekten helfen möchten. Die Redaktion der Website dankt auch allen Zuhören und Korrespondenten, die uns in der Vergangenheit schöne E-Maile geschrieben und die Daumen gedrückt haben.

 

Wir willkommen auch unsere Gäste und Interessanten, die aus Deutschland, Österreich, Polen, Slowakei, Ungarn, Frankreich, Russland und Ukraine zu uns kommen wollen. Wir werden uns auf gemeinsame Begegnungen in unserer Redaktion freuen.

 

Vielen Spaß mit dem Lesen der Beiträge und Zuhören des Radios!

 

Halloradio Hlučín je znovu zde pro Vás a bude již brzy znovu vysílat, jakmile budou vyřešeny problémy s podmínkami pro internetové vysílání. Budete-li mít zájem poslechnout si vysílání našeho rádia, přejděte do rubliky "Online" a najděte podskupinu "Live / Živé vysílání", kde klikněte na ikonu s textem "Spustit rádio".


Srdečně zdravíme všechny věrné posluchače a přátele našeho rádia, také internetové nadšence a v neposlední řadě všechny ty, kteří by se mohli podílet na aktivitách setkávacího centra stejně jako ty, kteří by nám chtěli pomáhat s realizací projektů. Redakce webových stránek děkuje také všem posluchačům a korespondentům, kteří nám v minulosti psali hezké emaily a drželi nám palce.


Vítáme také naše hosty a zájemce z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Ruska a Ukrajiny, kteří k nám chtějí zavítat. Budeme se těšit na vzájemná setkání v naší redakci.

 

Přejeme mnoho zábavy při čtení příspěvků a poslouchání rádiového vysílání