Unser Konto / Naše konto


   Adresse unseres Bankkontos

   Adresa našeho bankovního konta

 

Česká Spořitelna

Mírové náměstí 27

748 01  Hlučín

 

Kontonummer:     000000-1843737339/0800

IBAN:         CZ91 0800 0000 0018 4373 7339