Deutsche heilige Messe / Německá mše svatá

13.11.2014 15:00

 

   Heilige Messe in der deutschen Sprache

 

Am 16. November 2014  veranstaltet das Begegnungszentrum Hultschin eine heilige Messe in der deutschen Sprache. Schon zum sechsten Mal erinnern wir an alle Gefallenen und Verschollenen, sowie an diejenigen, die an Qualen von Kriegen gelitten haben. Die heilige Messe findet um 14.00 Uhr statt, konkret in der Kirche des Hl. Johannes Täufers in Hultschin. Sie wird vom Herrn Pater Mgr. Jan Larysch zelebriert werden, der unseren Pater Jiri Marek Kotrba vertritt. Der ganze christliche Ritus wird in der deutschen Sprache geführt.

 

Der Ritus findet anlässlich des Volkstrauertags statt. Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag in Deutschland, an welchem man an die Kriegstoten und -opfern erinnert. Es wird immer zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag im ganzen Deutschland gefeiert. Wollen Sie mehr darüber feststellen, kommen Sie nach der Messe ins hiesige Schloss, wo es ein Zusammentreffen gibt und wo ein spezielles Programm vorbereitet ist. 

 

Das ganze Ereignis ist allen Mitgliedern der deutschen Minderheit bestimmt, vor allem diejenigen, die im Hultschiner Ländchen, Ratiborer Region und Deutschland leben. An der Messe nehmen regelmäßig auch die Vertreter anderer nationalen Minderheiten teil. Nicht zuletzt sind auch alle anderen Gläubigen eingeladen.

 

Einladung     Messe im November.jpg

 

 

    Mše svatá v německém jazyce

 

Dne 16. listopadu 2014 pořádá setkávací centrum v Hlučíně slavnostní mši svatou v německém jazyce. Již pošesté si vzpomeneme na všechny padlé a nezvěstné oběti z dob světových válek, stejně jako na ty, kteří během válečných útrap trpěli. Mše svatá se koná od 14.00 v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Bude ji celebrovat p. páter Mgr. Jan Larysch, který nahradí našeho p. pátera Jiřího Marka Kotrbu. Celý církevní obřad bude veden v německém jazyce.

 

Obřad se koná u příležitosti Dne lidového smutku, jenž se slaví po celém Německu. Tento den je v německých končinách charakterizován jako den státního výročí všech obětí války a krutovlády. Obvykle se slaví v termínu dvou nedělí před 1. adventní nedělí.  Chcete-li se dozvědět více informací k této události, přijďte po mši svaté do místního hlučínského zámku. Koná se zde společné setkání účastníků, pro které je připraven speciální program.

 

Celá událost je určena všem členům německé menšiny, především pak těm, kteří žijí v oblasti Hlučínska, Ratibořska a v Německu. Mší svatých se pravidelně zúčastňují i zástupci jiných národnostních menšin. V neposlední řadě jsou zváni také všichni další věřící.

 

Pozvánka  →   Mše v listopadu.jpg