Jugendtreffen in Wien / Setkání mládeže ve Vídni

11.12.2014 21:30

 

    Internationales Jugendtreffen in Wien

Am 19. 12. 2014 verläuft in der österreichischen Metropole ein internationales Treffen der Jugend, die sich dem Studium und Interesse für das Deutsch widmet. Es geht um die jüngsten Generationen der deutschen Minderheit von Begegnungszentrum Hultschin, weiter um die Kinder aus dem Hultschiner Ländchen, die das Deutsch auf den Grundschulen lernen, und nicht zuletzt auch um jene Schüler, die die Eichendorff-Wettbewerb am 17.12. 2014 gewinnen. In Wien ist ein gemeinsames Zusammentreffen mit den österreichischen Zeitgenossen vorbereitet.  

Die anwesenden Teilnehmer der Reise werden einen Spaziergang durch das wunderlich geschmückte Wien machen können, zuerst im Gefolge eines Begleiters, folgend ganz allein. Auf dem Programm stehen Besuch des Schlosses Schönbrunn sowie der berühmten Einkaufszone Mariahilfer-Straße, folgend dann auch die den Schicksalen von Leuten im Weltkrieg gewidmete Ausstellung. Kurz darauf werden wir von Herr Bürgermeister der Stadt Wien aufgenommen werden.

Ganze Veranstaltung stellt ein eigenes Projekt des BGZs Hultschin dar und wird von der Bundesministerium des Inneren und Landesversammlung der deutschen Minderheiten unterstützt.

 

     Mezinárodní setkání mládeže ve Vídni

Dne 19. prosince 2014 proběhne v rakouské metropoli mezinárodní setkání mládeže, která se věnuje studiu a pozornosti o němčinu. Jedná se o nejmladší generace německé menšiny, jenž náleží k setkávacímu centru v Hlučíně, dále pak o děti z Hlučínska, které se učí na základní škole německý jazyk, a v neposlední řadě také o žáky, kteří uspějí dne 17.12.2014 na soutěži o Eichendorffovi. Ve Vídni je připraveno společné setkání s rakouskými vrstevníky.

Přítomní účastníci zájezdu si budou moci udělat procházku krásně vyzdobenou Vídni, nejprve v doprovodu průvodce, posléze pak zcela sami. Na programu jsou návštěvy zámku Schönbrunn či pověstnou nákupní ulici Mariahilfer-Straße, následně pak výstava věnována osudům lidí ve světové válce. Krátce nato budeme přijati panem starostou města Vídně.

Celá akce představuje vlastní projekt setkávacího centra v Hlučíně a je financován ministerstvem vnitra a Shromážděním německých menšin.