Willkommen bei Halloradio Hultschin

Vítejte na Halloradio Hlučín

Das einzige deutsch-tschechische Internet Radio der Welt.

Jediné česko-německé internetové rádio na světě.

 

Radio hören:

  

 

 

Du bist nicht allein!  Nejsi sám/sama!

Nasbírejme milión podpisů pro kulturní a jazykovou  rozmanitost Evropy!
Sammeln wir eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas!!

Podepište Petici a vytvořte EU jako místo kde se příslušníci všech národnostních i jazykových menšin budou cítit doma!
Unterzeichnen Sie die Petition und machen Sie die EU zu einem Ort, an dem sich Angehörige der Minderheit zu Hause fühlen kann!!!
 
MINORITY SAFEPACK INITIATIVE

Aktuálně/Aktuell

Halloradio in Augsburg - SdT 2015

01.06.2015 12:28
In den Tagen 22.-24.Mai nahmen die Halloradio-Redakteure an den Sudetendeutschentagen in Augsburg teil.  Es ist uns gelungen viele interessante Interviews aufzunehmen - nicht nur mit den bedeutungsvollen Persönlichkeiten, sondern auch mit vielen Zeitzeugen.  Bald werden Sie alles in...

Halloradio v Augsburgu na SdT 2015

01.06.2015 11:57
Ve dnech 22.-24.května se redaktoři Halloradia zúčastnili Sudetoněmeckého dne v Augsburgu. Podařilo se natočit mnoho zajímavých rozhovorů jak s významnými osobnostmi, tak i s pamětníky. Brzy je uslyšíte v našem rádiu!   zajímavosti a elevizní přenosy najdete...

Gedenkkreuz unter dem Weinberg in Hultschin

13.05.2015 18:20
Gedenkkreuz unter dem Weinberg in Hultschin Halloradio Hultschin nimmt am Sonntag, dem 17. Mai am Kreuzweihen teil. Der Gedenkkreuz wird unter dem Weinberg in Hultschin aufgerichtet. Unsere Redakteure machen dort nehmen die Meinungen von Anwesenden dieses Gedenkakts auf, den es nach langen siebzig...

Vzpomínkový kříž pod Vinnou horou

13.05.2015 18:17
Vzpomínkový kříž pod Vinnou horou Halloradio Hultschin se v neděli  17. května zúčastní postavení a posvěcení kříže, který bude postaven pod Vinnou horou v Hlučíně. Naši redaktoři zaznamenají na zvukový pás názory zúčastněných tohoto vzpomínkového aktu, který se přeci jen po...

17. 5. deutschsprachiger Gottesdienst wird später

13.05.2015 17:36
Am 17. 5. wird der regelmäßige deutschsprachige Gottesdienst später Am Sonntag, dem 17. Mai wird die deutschsprachige Heilige Messe verschoben. Sie findet also um 15:30 in der Pfarrkirche in Hultschin.  Den Gottesdienst  wird P.Mgr. Jiří Marek Koterba zelebrieren. Die Zereminie begleiten...

17. 5. Německá mše v Hlučíně bude později

13.05.2015 17:34
Německá mše v Hlučíně bude později V neděli 17.května se posouvá sloužení mše svaté v německém jazyce ve farním kostele v Hlučíně na 15:30 hodin. Sloužit ji bude P. Mgr. Jiří Marek Kotrba.   Obřad doprovodí mladí houslisté ze skupiny 4Ever. Všichni věřící z celého Hlučínska...

23. April - Besuch des deutschen Botschafters

29.04.2015 14:03
 Am 23. April besuchte das Begegnunszentrum Hultschin der deutsche Botschafter   Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven  .  Er interessierte sich für unsere Aktivitäten und drückte seine Unterstützung bei der Propagation der deutschen Sprache aus. Herrn...

23. dubna - Návštěva velvyslance v BGZ Hlučín

29.04.2015 13:44
Dne 23. dubna navštívil Setkávací středisko v Hlučíně německý velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven.  Zajímal se o naše aktivity a vyjádřil svou podporu při propagaci německého jazyka.  Pana velvyslance přišli pozdravit také hlučínský starosta - pan Mgr. Pavel ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Media - Forum in Berlin / Fórum médií v Berlíně

Barbarafeier / Slavnost sv. Barborky

Unsere Kinder in Reichenberg mit Herrn Botschafter/Naše děti v Liberci s panem velvyslancem

Halloradio in der Deutschen Botschaft

S.E. Herr deutscher Botschafter im Halloradio

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Frühlingsabschied in Beneschau

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
,RADIOSENDUNG zu Minority Safepack Initiative - FUEN

ROZHOVOR/Gespräch k Minority Safepack Iniciativě - FUEN

Nejsi sám!! Nasbírejme milion podpisů na podporu menšin!!
Do 15.března 2018 .Týká se také výuky němčiny ve škole!!

Moderuje Carolin a Hanka  (täglich7:00,9:00,11:00,

13:0015,00,17:00,19:00.21:00,23:00

                                                                              Berlin, Berlin.... Interwiews aus  Medienforum mit Herrn Koschyk, mit  Jurnalisten aus Dänemark, Rumänien, Russland    und mit mit dem   Vertreter  von Internationaler Hilfe Medien, Herrn Björn Akstinat 
 
Wann? Täglich 6:30,10:30.12:30,15:30,17:00
20:00,22:00
Co je to FUEN?   Was ist  eigentlich die FUEN      
 DE/CZ    moderieren Carolin und Petr
 7:30,10:00,12:00,13:30,
16:00, 19,30,21:30, 22:30
 
 
Hlavní cíle: Vyzýváme EU, aby přijala soubor legislativních aktů s cílem zvýšit ochraně u příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie. Tyto akty by měly obsahovat opatření týkající se regionálních a menšinových jazyků, vzdělávání a kultury, regionální politiky zapojení občanů, rovnosti mediálního obsahu, jakož i státní podpory poskytované regionálními orgány,

Info: http://www.minority-safepack.eu//

 
 
 
Partner / partneři

 

Nové články

MINORITY SAFEPACK INITIATIVE

31.01.2018 17:17

XII. Eichendorff-Wettbewerb

28.11.2017 14:54
Klicken sie auf da Bild für mehr Information. Klikněte na obrázek pro více informací.  

Einladung zur Barbarafeier / Pozvánka na Slavnost sv. Barborky

28.11.2017 14:38
 Wir laden auch ein auf die Barbbarafeier am 8. Dezember im Kulturhaus Haatsch. Dovolujeme si vás pozvat na Slavnost sv. Barborky 8. prosince do kulturního domu v Hati.   Für mehr Information klicken sie auf das Bild. Pro více informací klikněte na obrázek.  

25. Výroční od založení Landesversammlung

28.11.2017 14:15
25. výročí od založení Landesversamlung  O víkendu 14. -15. října 2017 se konal v libereckém hotelu Babylon Galaprogram Německých spolků v České republice sdružených v organizaci Landesversammlung.  Představila se v něm celá řada hudebních a tanečních souborů,...