Abschub im Theater / Odsun v divadle

25.01.2015 13:30

 

  Theaterstück über die Vertreibung der Sudetendeutschen

 
Das Antonin Dvořaks Theater in Ostrau führt in nächsten Tagen ein Schauspiel "Odsun!!!" auf, das über ein der traurigsten Themen der deutsch-tschechischen Geschichte behandelt. Die dramatischen Ereignisse nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben in Schicksalen mancher deutschen sowie tschechischen Einwohner der Grenzgebiete betroffen. Die Aussiedlung der sudetendeutschen Bevölkerung aus ihrer Heimat stellt ein brennendes Problem dar, das noch heute sehr lebendig ist und das immer leidenschaftliche Diskussionen erregt.

 

Die Handlung dieses Schauspiels spielt in der Nachkriegszeit in einer kleinen Stadt des Grenzgebietes, das von den Sudetendeutschen bewohnt wird. Am Stadtrand in einer Einsamkeit befindet sich ein Haus, in dem zwei Familien leben. Konkret die deutsche, die sowohl vor als auch nach dem Krieg dort bewohnt hat, und die tschechische, die ins Haus eingezogen ist und die die Gegenwart verkörpert. Das Schauspiel beschreibt die Schicksale, welche beide Familien in dieser nicht beneidenswerten Zeit verbringen müssen.

Termine der Aufführung:       Donnerstag  28.1.2015,  um 18:30

                                                  Dienstag  24.2.2015,  um 18:30

                                                  Freitag  27.2.2015,  um 18:30

 

   Divadelní představení o vysídlení sudetských Němců

 
Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě uvádí v následujících dnech činohru „Odsun!!!“, která pojednává o jednom z nejsmutnějších témat německo-české minulosti. Dramatické události po konci 2.světové války zasáhly do osudů mnoha německých i českých obyvatel pohraničí. Vysídlení sudetoněmeckého obyvatelstva ze své domoviny představuje pálčivý problém, který ještě živým ještě dnes a který stále vzbuzuje vášnivé diskuze.

 

Děj této divatelní hry se odehrává v poválečných letech v jednom malém městečku pohraničí, které je osídleno sudetskými Němci. Na okraji města zcela na samotě se nachází jeden dům, ve kterém žijí dvě rodiny. Konkrétně německá, která dům obývala nejen před válkou, ale také po ní, a dále česká, která se do domu nastěhovala a ztělesňuje přítomnost. Činohra popisuje osudy, které musí obě rodiny v této nezáviděníhodné době prožívat.

Termíny představení:        Čtvrtek  28.1.2015,  18:30

                                             Úterý  24.2.2015,  18:30

                                             Pátek  27.2.2015,  18:30