Barbarafeier / Slavnost sv. Barborky

16.01.2015 07:35

 

  Hultschin bewahrt die bergmännischen Traditionen

 

Das Begegnungszentrum in Hultschin bereitete am Ende des Jahres 2014 ein kulturelles Programm für die Mitglieder der deutschen Minderheiten im Hultschiner Ländchen und Ratiborer Kreis vor. Es handelte sich um die Projektaktion anlässlich der Barbarafeier. Dieses bergmännische Fest gehörte in der Vergangenheit zu den wichtigsten völkischen Bräuchen in Schlesien. Mit der Zeit verlor es an Bedeutung. Das BGZ versuchte aber diese Tradition wieder zu erneuern und bewahren. Am Montag den 29.Dezember lud es alle Vereine zu dieser Feier ein. Im Kulturhaus in Haatsch war einen schönen und angenehmen Unterhaltungsabend mit einem reichen Programm vorbereitet. Das Projekt war für die Unterstützung des BMI und Landesversammlung durchgeführt.

Ausführliche Reportage lesen Sie hier   →   Hultschin bewahrt die bergmännischen Traditionen.pdf (263015)

 

   Hlučín zachovává hornické tradice

 

BGZ v Hlučíně připravilo na konci roku 2014 kulturní program pro členy německých menšin na Hlučínsku a Ratibořsku. Jednalo se o projekt u příležitosti oslavy svaté Barbory. Tento hornický svátek patřil v minulosti k nejdůležitějším lidovým tradicím ve Slezsku. Postupem času ovšem ztratil na svém významu. BGZ v Hlučíně se ovšem snaží tuto tradici opět obnovit a zachovat. V pondělí 29. prosince proto pozvalo všechny okolní spolky na tuto oslavu. V kulturním domě v Hati byl připraven pěkný a příjemný zábavný večer s bohatým programem. Projekt byl financován za podpory BMI a Landesversammlung v Praze.

Podrobnou reportáž čtěte zde   →   Hlučín zachovává hornické tradice.pdf (263128)