Deutsche heilige Messe / Německá mše svatá

16.01.2015 01:16

 

  Heilige Messe in der deutschen Sprache

Auch im neuen Jahr 2015 wird das BGZ in Hultschin an seine Gläubigen denken. Erste deutsche heilige Messe in diesem Jahr findet am Sonntag den 18. Januar statt. Zeit und Ort bleibt traditionell bewahrt, also der Ritus verläuft um 14:00 Uhr in der Kirche des Hl. Johannes Täufers in Hultschin und wird von Herrn Pater Mgr. Jiří Marek Kotrba zelebriert werden. Nach der Messe ziehen die Gäste ins Schloss, wo ein Zusammentreffen mit einem Imbiss vorbereitet ist. Alle Freunde der deutschen Minderheit sind herzlich willkommen. 

 

   Mše svatá v německém jazyce

Také v novém roce 2015 bude BGZ v Hlučíně myslet na své věřící. V neděli 18. ledna se totiž bude konat první letošní mše svatá v německém jazyce. Místo a čas zůstává zachováno, rituál tedy proběhne od 14:00 v kostele svatého Jana Křtitele v Hlučíně a bude jej celebrovat p. pátek Mgr. Jiří Marek Kotrba. Po mši se hosté přesunou do zámku, kde je připraveno tradičně setkání s malým občerstvením. Všichni přátelé německé menšiny jsou srdečně zváni.