Deutsche heilige Messe / Německá mše svatá

08.12.2014 06:00

 

     Heilige Messe in der deutschen Sprache

 

Am Sonntag den 21. Dezember 2014 veranstaltet das Begegnungszentrum Hultschin wieder eine feierliche heilige Messe in der deutschen Sprache. Der einsame Ritus findet traditionell um 14:00 Uhr in der Kirche des Hl. Johannes Täufers in Hultschin statt. Ganze Messe wird diesmal von Herrn Pater Mgr. Jiří Marek Kotrba zelebriert werden. Um die musikalische Begleitung kümmert sich die jungen Geiger aus Ratibor, um das Singen dann der gemischte Eichendorff-Chor aus Studená.   

Alle Besucher können sich auch auf reiches Kulturprogramm freuen. Gleich nach der Messe ziehen alle Gäste in den Schlosssaal, wo ein Imbiss für sie besorgt werden wird. Gegen 16:00 Uhr begeben sich alle auf den Platz Mírovo náměstí, wo die Weihnachtsmärkte gerade verlaufen. Dorthin zünden wir die letzte vierte Kerze auf dem Adventskranz an und singen deutsche sowie tschechische Weihnachtslieder. Zum Aufwärmen nehmen wir einen Topf guten Glühwein.

Alle Interessante aus der Nähe sowie aus der Ferne werden herzlich willkommen. Zu einer häufigen Teilnahme lädt euch der Vorstand des Begegnungszentrum in Hultschin ein.
 
Einladung zur Messe   →   Messe im Dezember.jpg  

 

     Mše svatá v německém jazyce

 

Setkávací centrum v Hlučíně pořádá dne 21. prosince 2014 opět slavnostní mši svatou v německém jazyce. Samotný rituál se bude konat tradičně od 14:00 v prostorách kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Celou mši bude tentokrát celebrovat p. páter Mgr. Jiří Marek Kotrba. O muzikální doprovod se postarají mladí houslisté z Ratiboře, o zpět pak smíšený Eichendorffův sbor ze Studené.

Všichni návštěvníci se mohou rovněž těšit na bohatý kulturní program. Ihned po mši svaté se všichni přesunou do prostorů zámeckého sálu, kde bude pro ně zajištěno malé občerstvení. Okolo 16:00 se všichni odeberou na Mírové náměstí, kde momentálně probíhají vánoční trhy. Tam zapálíme poslední čtvrtou svíci na adventním kalendáři a zazpíváme si jak německé, tak i české koledy. Pro zahřátí si dopřejeme hrnek dobrého svařeného vína.

Všichni zájemci z blízka i z daleka jsou srdečně vítáni. K hojné účasti vás zve představenstvo setkávacího centra v Hlučíně.

 

Pozvánka na mši      Mše v prosinci.JPG