Forschungstreffen / Výzkumné setkání

17.11.2014 19:00

 

  Kollektives Gedächtnis und Orte des Gedächtnis

 

Wir laden Sie zu einem Arbeitstreffen im Rahmen des Forschungsprojektes, das sich auf die Bevölkerung des Hultschiner Ländchens bezieht. Die Forschung beschäftigt sich mit derzeitigen Modernisationsprozessen, die sich auf den Umwandlungen der Lebensweise beteiligen. Ziel dieses Projekts ist ein kollektives Gedächtnis hiesiger Leute zu reflektieren, ihre Wurzeln zu finden und Ursachen dieser Umwandlungen festzustellen.
Das Zusammentreffen findet am Donnerstag 20. November 2014 seit 15:00 Uhr im Beneschauer Kulturhaus statt.

 

   Kolektivní paměť a místa paměti

 

Zveme Vás na pracovní setkání v rámci výzkumného projektu, který se zaměřuje na obyvatelstvo mikroregionu Hlučínsko. Výzkum se zabývá současnými modernizačními procesy, které se podílejí na proměnách životního stylu. Cílem tohoto projektu je reflektovat kolektivní paměť lidí žijících na Hlučínsku, hledat jejich kořeny a zjistit příčiny těchto proměn.
Společné setkání se koná ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 15.00 v dolnobenešovském kulturním domě.