Gala in Pietrowitz Wielke / Gala ve Velkých Petrovicích

14.10.2014 16:40

 

   Galatreffung aller deutschen Minderheiten in Pietrowitz Wielke

Am 6.Oktober fand in Pietrowice Wielke ein feierliches Zusammentreffen der deutschen Minderheiten aus Oberschlesien statt. Aus BGZ Hultschin kam eine 4-köpfige Delegation. Wir trafen uns eren höchsten Vertreter von VDG, Herren Bernard Gaida, Marcin Lippa und die Redaktion von Mittendrin. Kindernsemblems repräsentierten ihr Können, die besten kamen traditionell aus Tworkauer Eiche geführt von Bruno Chrzibek und Gabi Stein. Wir müssen uns bei den Organisatoren von DFK Ratibor bedanken, hauptsächlich bei Herrn Waldemar Szwierczek.
 
   Galashledání všech německých menšin  ve Velkých Petrovicích

Dne 6. října se konala ve Velkých Petrovicích slavnostní shledání německé němčiny z oblasti Horního Slezska. Za spolek v Hlučíně přijela 4-členná delegace. Setkali jsme se s nejvyššími představiteli VDG, pány B. Gaidou a M. Lippou, a tké s redakcí Mittendrin. Dětský emblém reprezentovaly svá umění, nejlepšími byli tradičně děti ze spolku "Tworkauer Eiche / Tvorkovský dub", který vedou B.Chrzibek a G.Stein. Touto cestou musíme poděkovat organizátorům spolku DFK v Ratiboři, hlavně pak panu W. Szwierzcekovi.