Wissenschaftliche Konferenz / Vědecká konference

24.11.2014 16:30

 

    

Heim an der Grenze  -  das Kulturleben im Hultschiner Ländchen in der Zeitverwandlungen

 

Das Museum des Hultschiner Ländchens und die Gemeinschaft Sdružení obcí Hlučínska veranstalten in der Zusammenarbeit mit der Ostrauer Universität eine wissenschaftliche Konferenz auf das Thema des Kulturlebens im Hultschiner Ländchen, die am 27. November 2014 seit 9:30 Uhr in der roten evangelischen Kirche in Hultschin stattfindet. Das ganze Programm ist in zwei Vorlesungsblocks geteilt, in welchen die Pädagogen und Studenten der OU sowie andere Teilnehmer mit ihren Beiträgen auftreten. Mehr Informationen zum ganzen Ereignis stellen Sie auf unten genannten Links fest.

Offizielle Einladung zur Konferenz   →   Einladung zur Konferenz.jpg

Programm der Konferenz   →

 

 

     Domov na hranici  -  kulturní život na Hlučínsku v proměnách času

 

Muzeum Hlučínska a Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s Ostravskou univerzitou pořádají vědeckou konferenci, která se bude zabývat tématem kulturního života na Hlučínsku. Událost se koná 27. listopadu 2014 od 9:30 hod. v prostorách červeného evangelického kostela v Hlučíně. Celý program je rozdělen do dvou přednáškových bloků, ve kterých vystoupí pedagogové, studenti OU a další účastníci se svými příspěvky. Více informací k celé události se dozvíte na níže uvedených odkazech.

Oficiální pozvánka ke konferenci   →   Pozvánka na konferenci.jpg

Program konference   →  

 

Hlučín - Evangelický kostel, Evangelical Church