Workshop Halloradio

03.02.2015 08:06

 

  Halloradio in neuer Belegschaft   

 

Am Freitag den 30. Januar 2015 nahmen die Redakteure und Techniker des Halloradios an einer ganztägigen Verhandlung teil und nach der Planung besprachen die Programmstruktur und technische Seite der Sendung. Es wurde die Probesendung betätigt. Aktuell ist erforderlich, die Verträge mit der Musiksendung-Überwachungsfirma InterRam zu erledigen und neue Jazler Software anzuschalten.
Frische Verstärkung der Redaktion wurden Frau Inge Diatková und Tania Mikolajková aus Darkovičky. Großes Plus bedeutet für uns zukünftig versprochene Mitarbeit vielseitig talentierter Mgr. Kateřina Špilháčková und Gabi Janíková. 

 

   Halloradio v novém osazenstvu

 

V pátek 30.ledna se sešli redaktoři a technici Halloradia na celodenním pracovním jednání a dle plánu projednali programovou strukturu a technickou stránku vysílání. Byl zahájen zkušební provoz. Aktuálně je potřeba vyřešit smlouvy s firmou dohlížející na hudební vysílání Intergram a napojit nový jazler.
Čerstvou posilou redakce se stala paní Inge Diatková a Tania Mikolajková z Darkoviček. Velké plus pro nás do budoucna znamená přislíbená spolupráce všestranně talentované Mgr.Kateřiny Špilhačkové a Gabi Janíkové.